Home O firmie Oferta Kontakt
 


 

 

 

  • skup zużytych akumulatorów
  • skup metali kolorowych


ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM. WYSTAWIAM KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW
.

Oferujemy wspólpracę z punktami sprzedającymi akumulatory, zapewniając własny transport i umieszczenie specjalistycznych pojemników do punktów sprzedaży.

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Wykorzystywać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały.

Cel recyklingu

Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Wreszcie, wykorzystywanie surowców, które są nośnikami energii, jest elementem oszczędnego gospodarowania energią. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Rodzaje odpadów:

160601, 160602, 160603, 160604, 160605, 160606

160801, 160802, 160803, 160804, 160805, 160806, 160807

170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170408, 170409, 170410, 170411

150104

191001, 191002, 191003, 191004, 191005

200133, 200134, 200140

 

 

 

 

Copyright 2010 B I G - D U O Informacja Gospodarcza
za treść reklamy odpowiada zleceniodawca